dimecres, 29 de juliol de 2009

MESURES

Mesurar implica treballar a dos nivells ben diferenciats:
- L'aritmètic, l'encarregat d'utilitzar de manera adequada, en funció de l'objecte que hem de mesurar, les diferents unitats de mesura.
- El lingüístic, l'encarregat de donar noms a les diferents unitats de mesura.
Mesures