dimarts, 1 de febrer de 2011

Ahmes

El papir d’Ahmes és un document escrit entre el 2000 i 1800 a.C. amb continguts matemàtics: problemes matemàtics, aritmètica, fraccions, càlcul d’àrees i volums, progressions, proporcionalitat, regles de tres, equacions i trigonometria.Sota aquest nom l’editorial Cruïlla ha editat una col•lecció de contes on la matemática té un paper molt important. L'autora de tots aquests contes és la Lourdes Figueiras.

Títols:
M'estima, no m'estima (parells i senars)
Kushim i Nishiba (aprendre a comptar)
Hop! (sèries)
Tota la sorra del món (infinit)
La cinta sense fi (cinta de Moebius)
Una partida incacabada (probabilitats)