dijous, 29 de desembre de 2011

Fibonacci


1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987 1597 2584 4181 6765 ...

Aquesta és la successió de Fibonacci: és una successió de nombres naturals tal que cada un dels seus termes és igual a la suma dels dos anteriors.I aquest és Leonardo de Pisa (1170 – 1250), també conegut com a Leonardo Pisano, Leonardo Bonacci, Leonardo Fibonacci, o simplement Fibonacci.
Si voleu saber més coses sobre la seva vida o els treballs matemàtics ue va desenvolupar podeu llegir aquest llibre ...  (veure ressenya de l'editorial)
 

... i si voleu aprofundir i riure una estona amb el famós "problema dels conills"... (veure ressenya)